Světlohorská nádrž

Datum akce: 
5.7.2013
Účastníci: 
Piggy a rodina

Tato nádrž byla postavena v 19. století a sloužila jako zásobárna vody pro plavení dříví. Světlohorská nádrž v současnosti vytváří nevypustitelné jezírko o rozloze 0,2 ha, které je ze tří stran obklopeno smrkovým lesem a z jedné strany smíšeným porostem listnatých a jehličnatých stromů. Břehy této nádrže jsou tvořeny vyskládaným kamenem. Průměrná hloubka nádrže je 2,5 metrů. V nádrži je dominantním rybím druhem pstruh duhový a pstruh obecný. Z vodních bezobratlých živočichů je nejvýznamnějším druhem rak říční. Před tímto experimentem byla na této lokalitě Petersenovou metodou (ROBSON & REGIER 1968) odhadnuta velikost populace raků a bylo stanoveno, že ve Světlohorské nádrži se řádově vyskytují stovky dospělých raků říčních.
Tak zní ofiko text . Akorát bych chtěl vědět kde jsou ty pstruzi a raci :) Po pátečním průzkumu zjištěno bahnité tlející dno s výhonky rákosu, jinak mrtvá voda.. Po konzultaci s odborníkem na geologii Nordem, potvrzeno.. " no to je jasné, tam ani nic být nemůže, je to voda z rašelinišť s pH bych odhadl tak kolem 3-4. Gratuluji k prvnímu ponoru v humínových kyselinách :) "  Nechápu tedy, proč tato voda je součástí pstruhových revírů rybářů ..
K ponoru:
Dá se doject přímo k jezeru přes zákaz vjezdu, klasická lesní cesta bez závor. Asi 1,5km dojedete k domečku po levé straně je přes jehličnaté stromy vidět jezírko.. Autem se dá zaparkovat přímo u něj, pak se jde asi 80m po pěšince na hráz. Tam je ideální se potopit, jsou tam kameny a nezapadnete po kolena do tlejícího bahna jako já na začátku..
Teplota vody 10C, max. hl. 3,3m, dno bahnité snadno zkalitelné, ve vodě padlé stromy a výhonky rákosu..
Viditelnost: 0-0,5 čirá voda, 0,5 - 2,8 mlíko (1,5m viditelnost), mezi 3m a bahnitým dnem zas čirá voda..
Vydržel jsem tam cca 20min, pač pak už nebylo co zkoumat ..
Díky huminovým kyselinám voda tmavě zabarvená ostatně jako asi všechny na Šumavě :-)